Internationella Pressklubben - 18.03.13
  • foto tillagt av
  • Internationella Pressklubben

Ytterligare information

  • Internationella Pressklubben, Stockholm

  • uppladdat 18 March 2013