Uppvärmning och luftkonditionering - Smögen, Sverige stäng