Uppvärmning och luftkonditionering - Skutskär, Sverige stäng