Stora strandvägen - Skummeslövsstrand, Sverige stäng