Mårbackagatan - Södertörns Villastad, Sverige stäng