Uppvärmning och luftkonditionering - Lycksele, Sverige stäng