Uppvärmning och luftkonditionering - Hästveda, Sverige stäng